หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | บริการของเรา | บทความ | ลิงค์ที่น่าสนใจ | เครือข่ายบริษัท | ตำแหน่งงานว่าง | ติดต่อเรา
Slideshow Image 0 Slideshow Image 1
 
 

บริการด้านสืบสวนและข้อมูลข่าวสาร 

        

บริษัทให้บริการด้านสืบสวนและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้

1.สืบสวนติดตามหลักทรัพย์ เพื่อการบังคับคดี และกรณีอื่น ๆ สืบสวนสถานะด้านการเงิน หรือความเป็นมาของบุคคล บริษัท ห้างร้าน
2.จัดทำรายงานแสดงสถานะหรือความเชื่อถือของบุคคล บริษัท ห้างร้าน ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
3.สืบหาหลักฐานประกอบคดี ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
4.สืบสวนหาข้อมูลทางคดีอาญา คดีแพ่ง คดีล้มละลาย
5.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลักฐานประจำตัว และมรณกรรมของบุคคล
6.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจดทะเบียนกับภาคราชการ ภาคเอกชน ของบริษัท ห้างร้าน
7.เป็นทีมงานเฉพาะกิจเพื่อสืบสวนติดตามประสานงานในการป้องกันปราบปรามคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดทางการเงินและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
8.สืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงและแต่กรณี

 
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | บริการของเรา | บทความ | ลิงค์ที่น่าสนใจ | เครือข่ายบริษัท | ตำแหน่งงานว่าง | ติดต่อเรา
Copyright @ 2004-2014 Inter Consultants Law & Accounting Associates Co.,Ltd. All Right reserved.
Tel. (662) 185-1895, 712-8205 Fax. (662) 185-1899 E-mail. interco@interco.co.th